DRIES LANNOOKANTOORGEGEVENS


Dries LANNOO


Filips de Goedelaan 11


8000 BRUGGE


Tel: 050/45 00 79


Email: info@willanadvocaten.be


DRIES LANNOO


Dries LANNOO werd geboren op 04 maart 1979 te Brugge.


Na het volmaken van zijn middelbare studies in 1997, startte hij zijn opleiding rechtsgeleerdheid aan de KULAK  (Katholieke Universiteit  Leuven, afdeling Kortrijk).


Na de beĆ«indiging van zijn bachelorjaren aan de KULAK in 1999, volgde hij zijn masterjaren aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) alwaar hij in 2002 in  zijn laatste masterjaar afstudeerde met onderscheiding.


In het academiejaar 2002 - 2003        behaalde hij nog het diploma "aanvullende  opleiding in de criminologische  wetenschappen", eveneens aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven).


Tussen 2003 en 2006   deed  hij zijn stage bij de advocatenassociatie Vandervennet, Valcke en Van Brabant uit Brugge.  Sinds  september 2006  is hij opgenomen op de tableau van de  Orde van Advocaten van de Brugse Balie.


Samen met Mtr. An WILLEM richtte hij in mei 2011 een eigen advocatenassociatie op.


Sinds december 2016 beschikt Dries LANNOO over het  certificaat "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken".