SCHADEBEGROTING


SCHADEBEGROTING

Bent U het slachtoffer geworden van een  (verkeers)ongeval of schadegeval?


Hebt U van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij  een voorstel tot vergoeding ontvangen,  mocht U vernemen dat de aansprakelijke partij zich voor de strafrechter dient te verantwoorden of wenst U zelf het initiatief te nemen om uw schade te recupereren?


Als slachtoffer of benadeelde heeft U er   belang bij om zich steeds te  laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in deze materie.


Ons kantoor kan U hierin adviseren en bijstaan, zowel tijdens de minnelijke onderhandelingen als tijdens de gerechtelijke procedure.


Gezien ons kantoor ook beschikt over een   netwerk van raadsdokters  wordt U ook op medisch vlak volledig ondersteund.  Deze medische bijstand    is mogelijk in elke stand van het  schadedossier, zowel bij een minnelijke medische expertise als bij een gerechtelijke medische expertise.


Tevens staat ons kantoor in contact met  diverse ingenieursbureaus die  U kunnen adviseren bij de begroting en analyse van materiĆ«le schade.


Ons kantoor staat dan ook garant voor een multidisciplinaire aanpak bij   de begroting van  alle vormen van schade.