VEREFFENING-VERDELING

VEREFFENING - VERDELING

Wanneer U met twee of meer personen een goed in mede-eigendom aanschaft en U wenst enige tijd later uit onverdeeldheid te treden, zal dit met akkoord van de andere mede-eigenaars dienen te gebeuren.  Is men hiermee niet akkoord zal via de Rechtbank de uit onverdeeldheid treding dienen gevorderd te worden.


Wanneer een familielid overlijdt, dient de nalatenschap verdeeld te worden.  Alle activa en passiva  dienen dan opgelijst te worden.  Eens duidelijk is wat het uiteindelijke vermogen van de overledene was, kan dit verdeeld worden onder de erfgenamen. 


Ook wanneer een huwelijk ten einde komt en een gemeenschappelijk vermogen werd opgebouwd, zal het noodzakelijk zijn dat ook dit vereffend en verdeeld wordt tussen de ex-echtgenoten.


Wanneer er hieromtrent betwisting is en de erfgenamen, respectievelijk ex-echtgenoten, niet op minnelijke basis die vereffening willen regelen, zal het noodzakelijk zijn dat de Rechtbank hierin een beslissing neemt.


Ons kantoor kan U bijstaan tijdens de minnelijke of gerechtelijke vereffening.