AANSPRAKELIJKHEID

AANSPRAKELIJKHEID


Het leven is dermate complex geworden dat eenieder van ons het risico loopt om - in welk facet van het leven ook - geconfronteerd te worden met aansprakelijkheid en de mogelijke schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien.


Uw aansprakelijkheid kan o.a. in volgende situaties in het gedrang komen:


  • U bent bestuurder van een motorrijtuig of fiets;


  • U bent ouder van minderjarige kinderen;


  • U bent bestuurder van een vennootschap;


  • U bent werkgever;


  • U bent leider van een sportclub of jeugdbeweging;


  • ...


Kortom, al te vaak wordt U aangesproken op uw verantwoordelijkheid en uw aansprakelijkheid.   Wanneer U hiervoor  in gebreke wordt gesteld of U ontvangt een dagvaarding, is het belangrijk eerst een advocaat te raadplegen. 


Immers is het van groot belang dat U op een correcte manier geadviseerd wordt nu de eerste stappen maar al te vaak de basis vormen voor een goede verdediging en een zo goed mogelijk resultaat van uw dossier.