VERBINTENISSEN RECHT

VERBINTENISSENRECHT


Tijdens het leven sluit men zeer vaak contracten af waardoor men bindende verplichtingen creƫert ten aanzien van de andere contractspartij.


Waar elke contractspartij uitgaat van de goede trouw van de andere partij en diens goede intenties, dient vaak vastgesteld te worden dat men zich niet altijd houdt aan de gemaakte afspraken.


Heel wat problemen kunnen vermeden worden wanneer men, voorafgaandelijk aan het ondertekenen van het contract, deze laat nalezen (of opstellen) door een advocaat.  Immers zal die ervoor zorgen dat de verplichtingen van beide partijen op een zeer duidelijke en juridisch correcte wijze zijn vermeld zodat er geen, minstens weinig, discussie kan ontstaan over de concrete inhoud van het contract.


Wanneer de andere partij evenwel nalaat zijn contractuele verplichtingen na te komen, kunnen de gemaakte afspraken via een gerechtelijke procedure afgedwongen worden.


Ons kantoor kan U bij al deze problemen bijstaan.