STRAFRECHT

STRAFRECHT

U hebt een dagvaarding ontvangen van het Parket en dient voor de Politierechtbank of de Correctionele Rechtbank te verschijnen?


Er loopt een gerechtelijk onderzoek en U ontvangt een dagstelling van de Raadkamer dewelke zal beslissen over de doorverwijzing of de buitenvervolgingstelling?


Wat betekent opschorting van uitspraak, wanneer kan men probatievoorwaarden opgelegd krijgen, wat betekent internering en wat houdt een werkstraf nu precies in?


Wat moet er gebeuren wanneer de Politierechtbank een rijverbod oplegt of beslist uw rijbewijs defintief in te trekken?  Wat als dat rijverbod gekoppeld wordt aan medisch/psychologisch onderzoek en/of theoretisch/praktisch examen?


Het spreekt voor zich dat het van belang is dat U zich van bij de aanvang van het onderzoek en zeker wanneer uw dossier voor de Rechtbank komt, door een advocaat laat bijstaan.  Wanneer U een rechtsbijstandspolis hebt afgesloten, hebt U overigens vrije keuze van raadsman.


Ons kantoor beschikt over de nodige expertise om U in elke stand van de procedure op correcte wijze te kunnen adviseren.