VENNOOTSCHAPS RECHT

VENNOOTSCHAPSRECHT

Het opstarten of overnemen van een vennootschap (B.V.B.A. N.V., C.V.B.A, VOF, ....) is een belangrijke beslissing waarbij heel wat juridische vragen kunnen ontstaan.


De krachten samenbundelen om een onderneming op te starten, leidt vaakt tot complexe situaties waarbij het aangewezen is dat de afspraken en verhoudingen tussen partijen van bij de opstart van het project duidelijk vastliggen.  Immers "goede afspraken maken goede vrienden".


Het spreekt voor zich dat, wanneer er tussen partijen onenigheid bestaat m.b.t. de richting die de vennootschap zou moeten uitgaan of wanneer de aandeelhouders de bestuurders/zaakvoerders ontslaan na het nemen van bepaalde beslissingen, een goede juridische basis - en duidelijk contract - heel wat problemen kan vermijden.


Ons kantoor kan uw onderneming van bij de aanvang van uw nieuw project bijstaan maar heeft ook voldoende expertise om bij juridische problemen de juiste analyses te maken teneinde de aandeelhouders en/of bestuurders te adviseren welke stappen er kunnen worden ondernomen.