BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

Wanneer men beslist om een woning te bouwen of te verbouwen, start men een complex proces waarbij tal van actoren betrokken zijn.


Men dient een architect te consulteren voor het ontwerp en het indienen van de bouwvergunning, er moeten offertes opgevraagd worden bij aannemers en onderaannemers, ... .


Alle actoren die hierbij betrokken worden, verbinden zich via een aannemingsovereenkomst.  Alvorens deze contracten te ondertekenen, is het van primordiaal belang dat de inhoud ervan op hun juridische waarde wordt gecontroleerd. Immers, eens het contract getekend is, is er geen mogelijkheid meer om deze aan te passen tenzij met onderling akkoord van partijen. 


Dit geldt uiteraard voor alle betrokken partijen, zowel voor de bouwheer, architect en (onder)aannemers.


Waar ons kantoor U hierbij kan adviseren en zorgen voor een goed juridisch evenwicht tussen de rechten en plichten van partijen, kan U bij ons ook terecht op het ogenblik dat er zich een juridisch probleem stelt of wanneer wordt vastgesteld dat de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd niet voldoet aan de regels van de kunst.


Nu ons kantoor ook beschikt over een netwerk van architecten en (stabiliteits)ingenieurs wordt U ook op technisch vlak bijgestaan en dit zowel buiten als in een gerechtelijke procedure.