ERELONEN EN KOSTEN

ERELONEN EN KOSTEN

Het ereloon van het kantoor wordt begroot per uur en kan variëren van dossier tot dossier o.a. ingevolge complexiteit van het dossier, de hoogdringendheid, de specialisatiegraad van de materie, ... .


Naast het ereloon worden de kosten (opening dossier, briefwisseling, gerechtelijke akten, kopies, ...) afzonderlijk aangerekend op basis van eenheidsprijzen. 


Het kantoor is dermate georganiseerd dat er zeer kostenefficiënt gewerkt wordt waardoor de omvang van de kosten zoveel als mogelijk wordt beperkt.


Zowel het uurtarief als de kosten zijn (sinds 01 januari 2014) onderhevig aan BTW a rato van 21 %.


De voorgeschoten kosten (gerechtsdeurwaarderskosten, kopie vonnis, strafdossier, ...) worden afzonderlijk aangerekend.


Gezien ons kantoor streeft naar volledige transparantie wordt voorafgaandelijk aan het opstarten van het dossier een overeenkomst aan de cliënt voorgelegd zodat er duidelijkheid is over de door ons kantoor aangewende tarieven en voorwaarden.


Zo is de cliënt steeds en altijd van alles op de hoogte.